LYDEN AF STEMMER I DEN OFFENTLIGE SEKTOR - om tekstuelle repræsentationer af stemmens flygtighed

Jon Günther Andersen

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Formålet med specialet er at undersøge, hvordan brugen af auditive virkemidler, kan styrke sanseligheden i afrapportering, og dermed øge værdien af det etnografiske feltarbejde. Undersøgelsen vil tage sit afsæt i den offentlige udviklingsenhed MindLab og dens ejekreds, og vil afsøge mulighederne for at etablere en bedre afrapporteringspraksis igennem brugen af lyd. Specialet har en eklektisk tilgang til sit felt, og vil derfor trække på teoretisk viden fra flere forskellige fagdiscipliner. Den teoretiske afdækning er dermed informeret af både filosofien, semiotikken, lingvistikken, antropologien, medievidenskaben, mm. Bredden af det teoretiske felt, er symptomatisk for studiet af auditive fænomener, og nødvendig for at repræsentere kompleksiteten af det videnskabelige felt og arbejdet med udviklingen af den offentlige sektor. Specialet teoretiske del vil afdække forholdet mellem stemmen, lyden og teksten, som de præsenterer sig i MindLabs arbejde. Disse teoretiske overvejelser vil danne grobund for en række delanalyser. Først af MindLabs nuværende afrapporteringspraksis og brug af lyd. Dernæst en analyse af Viggo Clausens Chicago-ballede, der ved at introducere montagegenrens dramaturgiske narrativer, udfordrer Mindlab nuværende praksis. De analytiske refleksioner, vil føre til en række konkrete anbefalinger til MindLab. Samlet set lyder anbefalingen; at en aktiv brug af lyd, som en del af afrapporteringen, vil øge kvaliteten og udbyttet af det formidlede etnografiske felt. En auditiv afrapporteringspraksis vil desuden kunne skubbe til en kulturel ændring i de offentlige systemer, mod en opblødning af den kartesianske dualisme mellem krop og sind. De offentlige systemer vil således kunne arbejde bedre i tråd med slutbrugerens behov, og dermed udvikle bedre tiltag i den offentlige sektor.

UddannelserDansk, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato1 mar. 2016
VejledereIb Poulsen

Emneord

  • æstetik
  • MindLab
  • kropslighed
  • Sound studies
  • Auditiv
  • lyd
  • afrapportering
  • Sanselighed
  • Den offentlige sektor