Lyden af Sandholmlejren - atmosfære iscenesat i et soundscape

Oliver Aabo & Anne Caroline Plesner Bliddal

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

I dette speciale undersøger vi, hvordan man kan iscenesætte Sandholmlejrens atmosfære i et soundscape. Gennem optagelser foretaget på asylcentret Sandholm komponerer vi et soundscape, der indfanger den oplevede atmosfære.
R. Murray Schafers soundscapebegreb udgør det teoretiske grundlag, der giver os redskaber til at forstå steders auditive miljøer. Videre anvender vi Gernot Böhmes forståelse af atmosfære som referenceramme, når vi redegør for Sandholmlejrens atmosfære. Endelig inddrager vi Ulrik Schmidts teori omkring lyd og atmosfære til at forstå forbindelsen mellem de to.
Iscenesættelsen i soundscapet bliver guidet af fem tematikker for atmosfæren: Følelsen af stilhed, Under overfladen, Maskinel økologi, Hi-fi versus lo-fi og Non-place. Vi analyserer efterfølgende, hvorvidt disse kommer til udtryk i soundscapet og hvilke udfordringer, der kan være forbundet dermed. Afsluttende diskuterer vi vores anvendte metoder samt specialets relevans både inden for og uden for en akademisk kontekst.
Vi konkluderer, at lyd som medium indfanger miljøer og performer i vores fantasi og derfor er anvendelig til at formidle atmosfærer. Vi opfordrer derudover til, at man fortsat arbejder med lydmediets performative og videnskabelige kvaliteter.

UddannelserPerformance-design, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato2018
Antal sider77
VejledereUlrik Schmidt

Emneord

  • sandholmlejren
  • atmosfære
  • lyd
  • soundscape
  • performativ forskning
  • feltoptagelser
  • iscenesættelse
  • asylcenter