Lutter øren: En medieanalytisk undersøgelse af radiobiografens receptionsformer og kulturelle kvaliteter

Tobias Elmsdal Thomsen & Robert Riisager Alskov

Studenteropgave: Bachelorprojekt

Abstrakt

Motiveret af en nysgerrighed for nye typer af lyttende fællesskaber, søger projektet at belyse, hvordan radiobiografen tager sig ud som kulturelt fænomen. Med empirisk udgangspunkt i Københavns Radiobiograf søger projektet at undersøge, hvordan radiobiografen anno 2018 kan karakteriseres, og hvilke receptionsformer der skabes i kombinationen mellem kropslig tilstedeværelse og radioens elektronisk medierede og forestillede aktiviteter. Da radiobiografen er et relativt nyt fænomen, måtte projektet lægge en eklektisk tilgang an, hvor relevante begrebslige områder fra blandt andet radioteori og performanceteori blev knyttet sammen til en begrebsliggørelse af emnet.

Af analysen fremgik det, hvordan radiobiografen kan siges at være afvigende i forhold vor tids teknologiske udvikling og sociale forhold, idet den peger tilbage på ældre kommunikationskulturer, og på den måde kan betragtes som et opgør med vor tids tendenser om et stigende individualiseret medieforbrug. Som led i belysningen af radiomediets kommunikative præmisser blev en karakteristik af et uddrag fra programmet givet. Med afsæt i det var det muligt at kortlægge hvad vi som lyttere orienterer os efter i et ikke visuelt medie. Og netop mediets usynlighed fandt vi, i høj grad kan appellere til lytterens fantasi ift. mange andre medier. Med en performanceteoretisk tilgang var det muligt at behandle en række observationer fra en radiobiografbegivenhed i forestillingsanalytisk øjemed. I forbindelse med dette fandt vi, at forestillinens visuelle elementer var nedtonet, hvilket fordrede en øget opmærksomhed på de auditive aspekter af forestillingen og dermed også lyttesituationen. Derudover fremgik det, at lytning i fællesskab i højere grad fordrer lytning som primær aktivitet og dermed et større fokus på radiomediet. Et væsentligt fund bestod desuden i en dualisme mellem akustiske og elektroniske lydkilder: Den samlede begivenhed viste sig at være sammensat af to isolerede aspekter - forestilling og forevisning. Derudover fremgik det af både observationer og interviews, at et væsentligt aspekt af radiobiografen består i dens ekspertvidende og kulturformidlende funktion.

På baggrund af interviews fremgik det i øvrigt, hvordan begivenhedens publikum var overvejende homogent, hvilket ansporede en diskussion om miljøet omkring radiobiografen. Og her fremgik det, hvordan det, at det er muligt at drage en parallel til kultfilmens fællesskaber. Selvom ikke alle aspekter af radiobiografen var kompatible hermed, var der lighedstræk, hvad angår rammen om begivenheden og fællesskabet.


UddannelserDansk, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato28 maj 2018
Antal sider45
Vejledereerik svendsen

Emneord

  • Radiobiograf
  • fælleslytning
  • podcast