Luftforurening på Øster Søgade: Air Pollution on Øster Søgade

Simon Harritz Adamsen, Simon K K Jørgensen, Frederik Larsen, Maria G Pedersen & Heidi L Sørensen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Dette projekt fokuserer på, hvor stor sundhedsrisikoen er ved at opholde sig i området omkring de Indre Søer i København. Risikoen er kun set i forhold til graden af luftforureningen for dette område. Der er taget udgangspunkt i den del af Øster Søgade, som ligger op til Sortedamssøen mellem Dronning Louises Bro og Fredens Bro. For at give en vurdering af luftkvaliteten blev den af Danmarks Miljøundersøgelser matematiske model Operational Street Pollution Model benyttet. Det blev gjort ved hjælp af computerprogrammet winOSPM, som indeholder denne model. Programmet kan ud fra forskellige parametre beregne koncentrationen af kulmonooxid, benzen, kvælstofdioxid og ozon for et bestemt gaderum. De nødvendige inddata til winOSPM blev samlet, hvorefter der ud fra disse blev foretaget forskellige kørsler med programmet, også med små variationer inden for gadeforhold, hastighed og trafikstørrelse. Værdierne i de enkelte kørsler er blevet analyseret, vurderet og holdt op mod de forventninger, der var til resultaterne. Derudover er der lavet en sammenligning med de af EU fastsatte grænseværdier. Ud fra en standardkørsel, som er kørslen med det nuværende (2005) billede af forureningen på Øster Søgade, kunne det ses, at grænseværdierne ikke blev overskredet. Da der er tale om en simulering af luftforureningen og ikke egentlige målinger, skal resultaterne tages med visse forbehold.

UddannelserBasis - Naturvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jan. 2006
VejledereKeld Helsgaun

Emneord

  • Luftforurening
  • Matematisk model