Luftforurening - Anbefalinger til et bedre grundlag for luftkvalitetsarbejdet i København

Nina Jul Haugbølle, Sine Beuse Fauerby & Lone Pedersen

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Formålet med udarbejdelsen af dette speciale har været at sætte fokus på og problematisere de danske myndigheders manglende overholdelse af EUs grænseværdier for luftforurening. Samtidig har vi ønsket at opstille nogle anbefalinger til, hvordan myndighederne kan forstærke den nuværende regulerings- og forvaltningsmæssige indsats, så de nationale forpligtelser om at overholde grænseværdierne for luftforurening kan efterleves. Indledningsvist dokumenterer vi, at den hidtidige indsats for at forbedre luftkvaliteten, ikke har haft den ønskede sundhedsforbedrende effekt, idet København ikke kan overholde grænseværdierne for partikler og kvælstofdioxid. Efter belysningen af problemets omfang dokumenterer og uddyber vi de forpligtelser, som nationalstaterne ifølge EUs bestemmelser skal overholde. Ud fra en screening af den nuværende danske lovgivning, med relevans i forhold til den trafikrelaterede luftforurening, finder vi frem til, at der er henholdsvis en række uudnyttede muligheder samt begrænsninger i regelværket i forhold til at overholde grænseværdierne. Med udgangspunkt i konkrete erfaringer fra Danmarks nabolande, kan vi lade os inspirere af, hvilke tiltag der kan medvirke til at sikre et tilstrækkeligt fremtidigt luftkvalitetsarbejde i Danmark. Specialets anbefalinger tager udgangspunkt i de observerede begrænsninger og uudnyttede muligheder i regelværket samt erfaringer fra udlandet. Overordnet når vi frem til, at der er behov for en samlet indsats og ikke bare enkeltstående tiltag for, at de danske myndigheder kan løfte forpligtelsen om at sikre en bedre luftkvalitet. Vi når blandt andet frem til, at der er behov for en mere nuanceret og grundig kortlægning af luftforureningen for at skabe fokus på problemstillingen. Ligeledes skal hullerne i lovgivningen lukkes ved en tilpasning af regelværket, der modsvarer den nødvendige indsats samtidig med, at de eksisterende muligheder i lovene skal udnyttes bedre. For at en samlet indsats kan operationaliseres, er der behov for en systematisk tilgang, der kan iværksættes via handlingsplaner, for at kunne nå målet om at beskytte befolkningen mod en sundhedsskadelig luftkvalitet i København.

UddannelserTekSam - miljøplanlægning, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2007
VejledereTyge Kjær & Ole Erik Hansen

Emneord

  • Regulering
  • Planlægning
  • København
  • Luftforurening
  • Trafik