LTI Et projekt om sproget magt

Rikke Krogh Hansen, Mette Nyrup Stilling, Mette Tegtmeier Olsen, Camilla Jensen Hamre & Kirsten Frank

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Det er projekts formål at undersøge, hvordan nazismens sprog kan forstås som et magtmiddel. Der tages udgangspunkt i filolog Victor Klemperers analyse af det nazistiske sprog beskrevet i bogen LTI – Lingua Tertii imperii. Klemperers observationer uddybes og begrebsliggøres i opgaven ved hjælp af Norman Faircloughs kritiske diskursanalyse og Chantal Mouffes og Ernesto Laclaus diskursteori. Vi udleder blandet andet, at de nazistiske ideologiske investeringer findes på alle niveauer, og at magten ubevidst indoptages igennem nazismens propaganda. I projektet argumenteres der for, at Klemperers optegnelser af det nazistiske sprogbrug uddyber og supplerer ovenstående diskursanalytikeres teorier, idet han i detaljerede skildringer rent faktisk viser og nuancerer, det som Fairclough, Laclau og Mouffe begrebsliggør.

UddannelserBasis - Humanistisk Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato22 maj 2011
VejledereSøren Riis

Emneord

  • Magt
  • Sprog