LO's medlemsflugt- en analyse af LO's faldende medlemstal

Jeppe Underbjerg, Mia Pough Hansen, Pelle Ernst, Maria Richardt Schoop & Jonatan Basby

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Denne rapport har til formål at belyse udvalgte årsager til LO's medlemstilbagegang gennem anvendelse af grounded theories og et omfattende kvantitativt materiale. I undersøgelsen af hvilke årsager der er til at LO-fagbevægelsen siden 1995 har mistet medlemmer, går rapporten i dybden med to aspekter heraf: For det første, den antagede individualiserings indflydelse på solidaritet i moderniteten, og effekten heraf på LO-medlemmerne; og for det andet, hvordan ændringer i samfundets erhvervs- og uddannelsesmønstre har påvirket de faggrupper der er organiseret under LO, og dermed organisationens rekrutteringsgrundlag. Rapporten konkludere følgende: På baggrund af diverse undersøgelser af lønmodtagerværdier for perioden 1992-2002 konkluderes at solidariteten fortsat eksisterer blandt danske lønmodtagere, men at interessen for at blive personligt involveret er faldende; ydermere kan en del af medlemstilbagegangen tilskrives et udhulet medlemsgrundlag som følge af udviklingen fra industri- til videns/servicesamfund. Rapporten lægger afslutningsvis op til en diskussion af andre perspektiver, som f.eks politisk-institutionelle forandringer og identifikationsproblemer.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato14 jan. 2013
VejledereLeif Emil Hansen

Emneord

  • medlemstab
  • fagbevægelsen
  • uddannelsesniveau
  • individualitet