Lokalt dyrket træflis i bæredygtig fjernvarme til de kolde tider i Kirke Sonnerup og omegn: Locally grown wood chips for sustainable district heating for the cold hours of Kirke Sonnerup and the surroundings

Christina Ellegaard Fich & Trine Anemone Andersen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Projektet tager, med afsæt i den helhedsorienterede miljøforståelse, primært form som et prefeasibility studie, der undersøger potentialet for at etablere et bæredygtigt flis- baseret fjernvarmesystem. Analysen er som casestudie kontekst-nær og afstemt med virkelighed og praksis via interviews. Ud fra kvantitativ kortlægning af det eksisterende varmeforbrug og den kommunale flisressource samt kvalitativ analyse, vurderes det teknisk og økonomisk fordelagtigt. Det konkluderes at skovenes multifunktionalitet kan opretholdes, ved fortsat udnyttelse af flisproduktionen, samt at systemet er effektivt og har lave emissioner, grundet højisolerede rør og røggaskondenserende kedler. Nettets kildefleksibilitet muliggør at solvarme kan bidrage, som supplerende lokalt tilgængelig vedvarende energikilde. Den reguleringsmæssige og planlægningsmæssige realiserbarhed af det fremlagte forsyningsalternativ diskuteres afslutningsvist som mulig, men stærkt afhængig af lokal forankring og engagement samt klare strategier og handlekraft fra kommunen.

UddannelserTekSam - miljøplanlægning, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato2 jun. 2014
VejledereTyge Kjær

Emneord

  • varmeværk
  • fjernvarme
  • planlægning
  • træflis
  • energi