Lokal valuta: Løsningen på en række samfundsproblemer?

Anna Hammelboe Kraglund, Chelina Cecilie Hansen, Magnus Nørgaard Johnsson, Nicole Jessica Mølgaard, Mathias Sigel Jensen & Bushra Bashir Ali

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Vi blev i projektets opstart mødt med et paradoks. Hvorfor var en, for os, åbenlys løsning på samfundets problemer, som lokal valuta, ikke bredere implementeret. Vi opdagede senere hen, at flere steder i verdenen var dette paradoks, taget i hænde og lokal valuta implementeret ud fra opfattelsen om at den ville kunne løse disse problematikker. Vi vil i projektet derfor arbejde ud fra en problemstilling, der opfatter dette paradoks, som en normalia og dermed sætte spørgsmålstegn ved forståelsen af lokal valuta, og opfattelsen af, at en sådan kan løse diverse miljø-, økonomi- og sociale problematikker, gennem dens funktion som komplementær valuta.
For at undersøge denne normalia, har vi primært gjort brug af den kvantitative metode, begrebsgeneralisering. Denne har vi brugt til at undersøge penge-begrebet i forhold til at kunne afklare hvorvidt, en lokal valuta lever op til dette begreb, og om man dermed succesfuldt kan komplementære en national valuta med denne. Derefter har vi gjort brug af den kvalitative metode og konkurrerende teoritilgange, for at besvare vores problemformulering og undersøge om hvorvidt lokal valutaen løser de globaliseringsproblemer, den er sat i verden for.
Ved hjælp af disse metoder og på baggrund af analyse og diskussion, har vi konkluderet, at lokal valuta ikke til fulde lever op til de problemområder den er sat i verden for at løse.
Man kan dermed ikke entydigt argumentere for, at lokalisering er bedre for miljøet end langdistancehandel, da faktorer som produktionen af fødevarer lokalt, ikke nødvendigvis er bedre for miljøet end en produktion i udlandet. Dette er fordi, der også skal tages hensyn til ting som brug af drivhuse, sprøjtemidler og meget andet, som ikke nødvendigvis opvejer udledning af fossile brændstoffer fra transport. Økonomisk betyder lokal handel heller ikke nødvendigvis en forbedring af samfundsøkonomien, da udbud og efterspørgsel af de forskellige service- og materialeudvekslinger sjældent udligner hinanden. Kun de sociale fordele synes der at være en egentlig gevinst ved, da en lokal valuta skaber en bedre lokal sammenhængskraft end en national valuta gør, grundet de hyppigere lokale handler.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato20 dec. 2016
Antal sider53
VejledereHenrik Reinicke Jensen

Emneord

  • Lokal
  • valuta
  • chiemgauer
  • Brixton pounds
  • økonomi
  • lokal valuta
  • lokalisering
  • globalisering