Lokal agenda 21 - og hvad så? : i spændingsfeltet mellem borgerdeltagelse og borgerinddragelse

Lene Okholm

Studenteropgave: Kandidatprojekt

Abstrakt

Dette projekt er om den ny-introducerede kommunale miljøplanlægningsstrategi lokal Agenda 21, konkretiseret ved et feltstudie udført i bydelen Indre Nørrebro i Københavns Kommune. I lyset af lokal Agenda 21 indeholder projektet en teoretisk behandling af begreberne: bæredygtighed, byøkologi, demokrati og borgerdeltagelse. Projektet søger at afdække, hvordan lokal Agenda 21 passer ind i det eksisterende grundlag på Indre Nørrebro i København. Undersøgelsen er specielt rettet mod at opfange de eventuelle nye muligheder, der ligger i lokal Agenda 21 i forhold til de eksisterende kommunale lniljøplanlægningsinstrumenter, for opnåelse af en mere bæredygtig udvikling. Problemstillingen er dels belyst via en analyse af et antal udvalgte byøkologiske projekter fra bydelen med henblik på at opfange processen bag formuleringen og tilblivelsen af disse projekter. Dels via en analyse af begrebet lokal Agenda 21, set som det nye kommunale miljøplanlægningsinstrument. I projektet sammenholdes resultaterne fra de to delanalyser. Herved afdækkes det handlerum, borgerne på Indre Nørrebro har for at kunne igangsætte egne byøkologiske initiativer med lokal Agenda 21's bl.a. planlægningsmæssige og demokratiske værdier. Afslutningsvis opstilles en række perspektiverende anbefalinger til, hvor og hvordan kommunen kan sætte ind for at understøtte en mere bæredygtig udvikling, hvor borgernes deltagelse i processen er i fokus.

UddannelserTekSam - miljøplanlægning, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato1 sep. 1996
Antal sider182