Livet som vikaransat jordemoder: Et empirisk studie af vikaransættelser og dets udfordringer

Simone Jena Berg Christensen, Camilla Hjort Pedersen, Cathrine Uhde Pedersen, Nanna Kirk Lauridsen & Julia Isabel Böhmer

Studenteropgave: Kandidatprojekt

Abstrakt

Følgende projekt tager afsæt i et empirisk studie af vikaransatte jordemødre på Skejby Sygehus med henblik på at undersøge, hvad der påvirker deres arbejdsliv som vikaransatte. Derudover tager undersøgelsen udgangspunkt i, hvad der kan bidrage til et bedre arbejdsliv for vikaransatte jordemødre. Projektet orienterer sig i en kritisk teoretisk retning, med ønsket om at fremme en positiv forandring for de vikaransatte.
Empirisk tages afsæt i kvalitative metoder i form af en workshop med de vikaransatte jordemødre, der henter inspiration fra aktionsforskningens begejstrings- og belastningsværksted. Ydermere inddrages tre interviews, med henblik på at nuancere de vikaransattes situation, samt for at oplyse og inddrage disse aktører i den videre implementering af deltagernes forslag til et bedre arbejdsliv.
Projektets teoretiske orientering er bundet op på begreberne: Fleksibilitet af Richard Sennett, Anerkendelsens tre sfære af Axel Honneth og Panoptikon og selvteknologier af Michel Foucault.
Projektets analysestrategi baseres på tematikker, der udspringer af det empiriske materiale i form af: Kompromis i privatlivet, manglende anerkendelse og præstationskulturen.
Projektet konkluderer, at vikaransættelser primært påvirker jordemødrenes arbejds- og privatliv negativt. Dog forekommer der en dobbelthed i det fleksible arbejdsliv, som ligeledes rummer positive aspekter. Endvidere konkluderes det, at der kan skabes initiativer, der forbedrer arbejdslivet for de vikaransatte jordemødre.

UddannelserArbejdslivsstudier, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato31 maj 2018
Antal sider85
VejledereJesper Syska Dragsbæk

Emneord

  • Vikar
  • Jordemoder
  • Fleksibilitet
  • Anerkendelse
  • Præstationskultur
  • Sennett
  • Honneth
  • Foucault
  • Vikaransættelser