Livet før byen - Byen for livet

Josefine Kaae Thomsen & Nanna Sophie Werdelin

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Projektet behandler brugen af midlertidige byrum i byudviklingsprocessen af Søndre Havn i Køge. Processen skal omdanne den gamle industrihavn til en ny bydel, der trækker Køge by nærmere vandet. Udviklingen er stadig i sin startfase, kaldet Etape 0, hvor midlertidige byrum skal skabe liv i det gamle industriområde, og da der arbejdes ud fra visionen ”Livet før byen – byen for livet”. Der vil dermed blive undersøgt hvorfor Køge Kyst vælger at benytte sig af midlertidige byrum i udviklingen af Søndre Havn, samt hvilken effekt byrummene vil have på det færdige resultat. Dette vil blive belyst på et teoretisk grundlag, ved brug af Colin Mercer og Charles Landrys syn på kulturplanlægning, Pine og Gilmores grundlæggende principper i oplevelsesøkonomien, samt Gillian Rose fokus på steders betydning

UddannelserGeografi, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato27 jan. 2014
VejledereJesper Brandt

Emneord

  • public spaces
  • place