Liv og død i kryptobiose: Life and Death in Cryptobiosis

Tugba Orhan, Andreas Clipet-Jensen & Birgitte Bendiks Knudsen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Dette projekt beskæftiger sig med definitionen af begrebet liv. Det vil blive undersøgt, hvordan naturvidenskaben definerer liv, og hvilke kriterier den stiller, for at kunne kalde noget levende. Der vil blive foretaget en kort gennemgang af Aristoteles og nyere tids fremtrædende forfatteres definitioner af liv. Heriblandt vil eksempelvis Jacques Monod, Francis Crick, Tom Ray, Erwin Schrödinger, Carl Sagan, Ernst Mayr og Mark Bedaus opfattelser af liv blive set igennem. Det fremgår, at de fleste forfattere definerer liv ud fra en række kriterier. De mest centrale af disse kriterier vil blive uddybet, herunder kriterier såsom autopoeise, metabolisme, reproduktion, evolution og genetik. Læseren vil blive præsenteret for den termodynamiske definition af liv og dermed introduceret til begreberne entropi og fri energi. Med de gennemgåede kriterier vil projektet selv forslå en kriterieliste med tre punkter for definitionen af liv med fokus på biologien og fysikken. Disse er selvopretholdelse, metabolisme og information. Ud fra denne liste kan det antages, at bjørnedyr er midlertidigt døde i kryptobiose. Der konkluderes, at processen fra liv til død ikke nødvendigvis er irreversibel, samt at naturvidenskaben hermed er med til at ændre opfattelsen af begreber, som ellers kan virke klart defineret.

UddannelserBasis - Naturvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato18 jan. 2010
VejledereHans Ramløv

Emneord

  • Bjørnedyr
  • Kryptobiose
  • Liv
  • Entropi
  • Metabolisme
  • Selvopretholdelse