Litterær journalistik - Tøndersagen rekonstrueret

Justine Aagaard Rodian

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Dette projekt er et studie i litterær journalistik, der defineres som fakta formidlet med fiktionsvirkemidler i bogform. Indledende redegøres for New Journalism, forløberen til den litterære journalistik, og for litterær journalistik. Analysen tager udgangspunkt i den danske kriminalsag tøndersagen fra 2005, der belyses i to forskellige litterære journalistiske værker; Tøndersagen (2007) af Claus Jessen og Grænselandet (2007) af Mads Brügger og Nikolaj Thomassen. Disse to værker analyseres komparativt og sammenlignes desuden med klassiske journalistiske nyhedsartikler om sagen. Analysen belyser værkernes forskellige brug af fiktionsvirkemidler. Der diskuteres efterfølgende, hvilken betydning værkernes udformning har for troværdigheden, og slutteligt konkluderes og perspektiveres på det samlede projekt.

UddannelserDansk, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato21 jan. 2010

Emneord

  • litterær journalistik
  • new journalism
  • tøndersagen
  • troværdighed