Life Cycle Management hos Brdr. Hartmann A/S

Kim Hilding Hansen & Rune Schwartz

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Nærværende speciale undersøger Hartmann koncernens muligheder for at anvende Life Cycle Management (LCM) på deres produktionssted i Tønder. Specialet tager udgangspunkt i, at implementeringen af LCM sker i en ikke-rationel proces præget af tilpasninger og fortolkninger af virksomhedens eksisterende vaner, rutiner, normer og regler. Gennem interviews med 11 centrale beslutningstagere foretages der en analyse af, hvordan LCM hidtil er blevet integreret i Tønders beslutningsgange. Denne analyse har to overordnede fokusområder; dels Tønders lokale fortolkninger af LCM, dels Tønders praktiske anvendelse af LCM. Vi identificerer fire lokale fortolkninger af LCM; (i) LCM forstås som et koncept, der er svært at eksplicitere og anvende konkret; (ii) LCM forstås som en metode til at opnå økonomiske besparelser og minimering af ressourceforbruget; (iii) LCM forstås som en ikke naturlig del af Tønders eksisterende beslutningsprocesser; (iv) LCM forstås som et tungt og ressourcekrævende koncept. Analysen viser, hvordan disse forskellige fortolkninger er tæt knyttet til Tønders produktionsorienterede normer og praksisser. Analysen beskriver endvidere konkrete situationer, hvor LCM er blevet anvendt og diskuteret af beslutningstagerne i Tønder. Konklusionen er, at LCM anvendes mest i de funktionsområder, som oplever, at der stilles krav fra eksterne aktører. Beslutningstagerne beskriver flere eksempler, hvor kunder og myndigheder stiller krav om, at der arbejdes med livscyklustankegangen. Anvendelsen er noget mindre i de afdelinger, hvor miljøafdelingen og koncernledelsen er de eneste, der stiller krav om LCM. Her findes der kun få eksempler på, at livscyklustankegangen er blevet anvendt i konkrete beslutningsprocesser. I specialets sidste del gennemføres en analyse af Hartmanns muligheder for at fremme anvendelsen af LCM. Hovedkonklusionerne er; (i) at Hartmann kan decentralisere en del af miljøafdelingens LCA viden, for at Tønders afhængighed af denne viden reduceres; (ii) det vertikale og horisontale samarbejde omkring LCM kan udvikles ved at bruge en slags ”mæglere”; (iii) Hartmann kan tillægge sine LCM værktøjer en mere dynamisk og aktiv rolle, fx ved løbende at foretage en evaluering af deres anvendelse. Denne evaluering kan åbne op for en vertikal dialog, der kan styrke miljøafdelingens indblik i Tønders praksisser.

UddannelserTekSam - miljøplanlægning, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2003
VejledereAnita Mac & Bent Søndergård

Emneord

  • LCM