Liberale regeringer udfordrer den nordiske velfærdsstat.

Allan Michael Pedersen, Mehdi Al-Sharifi Larsen & Nicoline Ingerslev Jensen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

I dette projekt foretager vi en analyse af, hvorvidt skiftende liberale regeringer gennem de seneste 20 år udfordrer den danske velfærdsstat, der er baseret på den nordiske velfærdsmodel. Analysen er todelt, hvor vi med en weberiansk idealtype foretager en kvalitativ analyse af forskelige lovforslag, og med en økonomisk kvantitativ analyse undersøger udviklinger i finansiering af velfærdsydelser og ulighed i indkomst. Vores empiriske materialer består af cases i form af lovforslag og registerudtræk fra Danmarks Statistik. Vi konkluderer at forskellige danske lovforslag udfordrer den nordiske velfærdsmodel, i form af den universelle adgang til velfærdsydelser, og en forskydning fra et medborgerskabsprincip til et optjeningsprincip i forhold til at opnå rettigheder til velfærdsydelser i Danmark. Vi konkluderer yderligere at den offentlige finansiering af velfærdsydelser i Danmark vokser, og ulighed i disponibel indkomst er stigende. Der er altså punkter, hvor vi kan konkludere at den nordiske velfærdsmodel i Danmark er under pres, og punkter der fastholder den nordiske velfærdsmodel.

UddannelserForvaltning, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato14 dec. 2018
Antal sider40
VejledereFlemming Juul Christiansen

Emneord

  • velfærd
  • ulighed
  • idealtype