LEGO før, under og efter krisen.

Ingemei Jade Simon Møller, Louise Drejer Jensen & Caroline Amalie Brun Jørgensen

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

Der ønskes med dette projekt at forklare LEGOs succes efter Jørgen Vig Knudstorp tiltrædelse som administrerende direktør, samt hvordan LEGO havner i den livstruende krise, som rammer dem i 2003-2004. Derudover ønskes, der en viden om, hvilke strategier LEGO benytter sig af for at komme ud af krisen, og hvad de skal gøre for at bevare deres succes fremadrettet.
For at finde frem til dette vil der først blive redegjort for, hvordan LEGO havner i den værste krise i virksomhedens historie. Dette danner grundlag for spørgsmålet om, hvilke strategier LEGO benytter sig af for at komme ud af krisen, hvilket danner ramme for en analyse. Via interne og eksterne analyser af virksomheden og de udarbejde interviews, vil vi give et kvalificeret svar på, hvilket strategier LEGO benytter sig af for at komme ud af krisen. Dette leder op til en diskussion om, hvad LEGO skal gøre for at bevare deres succes fremadrettet.
I projektet konkluderes det, at årsagen til at LEGO havner i krisen i 2003, overordnet set, er at de mister fokus på kerneforretningen. Det konkluderes ligeledes at de interne og eksterne faktorer er vigtige for at LEGO kommer ud af krisen. Vigtigst er dog de interne faktorer, hvor de største udfordringer befinder sig. Her kan vi konkludere, at en justering i værdikæden er en nødvendighed. Jørgen Vig Knudstorp finder ind til LEGOs kerneforretning, LEGOKLODSEN, og formår at redde LEGO ud af krisen. Til sidst er det vigtigt at pointere at LEGO må fortsætte med at produktudvikle og samtidig bevare fokus på kernepunktet, hvis de vil blive ved med at bevare deres succes.

UddannelserVirksomhedsstudier, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato25 maj 2016
VejledereJørgen Ravn Elkjær

Emneord

  • LEGO