Legitimizing Orientalism in the Twenty-First Century: A Case Study of My Stealthy Freedom and Transnational Representation

Clara Rebecca Mackeprang Svarc, Nanna Vedel-Hertz, Kevin Mikkelsen, Victor Vico Stenderup & Stella Louise Jäger-Rasmussen

Studenteropgave: Bachelorprojekt

Abstrakt

Dette forskningsprojekt undersøger, hvordan transnationale feministiske repræsentationer og diskurser
er spatialt, temporalt og kulturelt påvirket og begrænset af den kontekst, hvori de er udtrykt. Mere speci-
kt søger projektet at udforske, hvordan Masih Alinejad, grundlæggeren af den sociale bevægelse My
Stealthy Freedoms, position som iransk kvinde i eksil i USA interagerer med sin nye position som leder
af en iransk social bevægelse. Ved at anvende Gayatri Spivaks tilgang til studiet af den `subalterne' og
Edward Saids konceptualisering af Orientalisme, undersøger projektet, hvordan Alinejad og den sociale
bevægelse My Stealthy Freedom, i høj grad på grund af det transnationale rum de navigerer, artikulerer
og reproducerer Orientalistiske repræsentationer af `Orienten' og den `Anden'. Ved at drage fra Alinejads
deltagelse i tre `Women in the world' konferencer og et kvalitativt interview, vi har udført med Aline-
jad, som empirisk data, søger vi at problematisere perspektivet af et `globalt søsterskab' og at belyse
hvordan Alinejads fremgangsmåde flettes sammen med den vestlige hegemoniske diskurs på området.
Forskningsprojektet adresserer ydermere de geopolitiske implikationer dette kan have.

UddannelserKultur- og Sprogmødestudier, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor
SprogEngelsk
Udgivelsesdato28 maj 2018
Antal sider97
VejlederePrem Poddar

Emneord

 • Iran
 • Hijab
 • Representation
 • Feminism
 • Transnational representation
 • Orientalism
 • Freedom
 • Global Sisterhood
 • My Stealthy Freedom
 • Masih Alinejad
 • Islam
 • White Wednesday
 • Compulsory hijab
 • Islamic Republic of Iran
 • Hegemonic discourse
 • Hegemony
 • Discourse
 • Subaltern
 • Shared oppression
 • Said
 • Spivak
 • Mohanty
 • Transnational
 • Unveiling