Legitimitet i forhold til governance i EU – Meningsfuld styring? Legitimacy in governance of the European Union – Meaningful governance?

Kristian B. Michelsen, Karsten K. Kiraz, Tue H. Lindqvist, Thomas C.B. Søndergaard & Kasper B. Johansen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Denne rapport introducerer en poststrukturalistisk, diskursanalytisk og governmentalistisk analyse og diskussion af artikuleringen af legitimitet, i forhold til governance, i den Europæiske Union. EU er blevet kritiseret for at have et demokratisk underskud. Et underskud de selv artikulerer, som værende en manglende folkelig accept af EU's politik. Denne rapport har ikke til hensigt at diskutere, hvorvidt dette underskud er til stede i EU eller ej. I stedet søger den at analysere det hegemoniske styringsrationale, der konstituerer artikulationen af legitimitet i EU's ”White Paper on Governance”. Dens mål er at problematisere dette rationale, samt opstille et muligt alternativ, fra en governmentalistisk og poststrukturalistisk synsvinkel ud fra formodningen om, at EU's legitimitet afhænger af folkets accept. This report, introduces a poststructuralist, discourse-analytical and governmentalist analysis and discussion of the articulation of legitimacy, in the context of governance, in the European Union. EU has been criticized for having a democratic deficit. A deficit which they themselves articulate is a matter of lacking public acceptance of EU policy. This report does not intend to discuss whether EU has this deficit or not. Instead it seeks to analyse the hegemonic governance rationale constituting the articulation of legitimacy in EU’s “White Paper on Governance” . It aims to problematise this rationale, and to suggest a possible alternative, from a governmentalist and poststructuralist viewpoint, based on the assumption that the legitimacy of EU institutions depend on public acceptance.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2006
VejledereEva Sørensen

Emneord

  • EU
  • Diskurs
  • Post strukturalisme
  • Legitimitet
  • Governance