Legitimering af drab i krig

Esben Knigge, Mille Freja Gartmann, Rose Holm & Nils Jacob Sørensen Jessen

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

Dette projekt undersøger legitimeringen af drab, som middel, inden for den militære institution Forsvaret. Udgangspunktet var iagttagelsen af det paradoks, der ligger i at det danske samfund i al almindelighed fordømmer drab, men samtidigt ser det som et legitimt middel i krigsførelse uden for de danske grænser. Projektet sætter særligt fokus på hvordan det bliver acceptabelt og legitimt for individet, som soldat, at gøre brug af det militære magtmiddel, som drab er. Projektet undersøger hvilke diskurser der hersker i det militære-regi omkring deres opgave, midler og virke. Empirisk bygger undersøgelsen på en række udvalgte dokumenter, som repræsenterer den militære institutions diskurs, samt tre interviews med tidligere udsendte kampsoldater, som bliver brugt til at undersøge de diskurser der hersker blandt soldaterne. Der bliver gjort brug, af Ernesto Laclau og Chantal Mouffes diskursteori og metode til at udlede de dominerende diskurser, for at forstå hvordan disse er med til at legitimere den militære institutions brug af drab som middel. Herefter inddrager bliver der gjort brug af sociologerne, Zygmunt Bauman og Gustave Le Bon for at søge en forståelse af, hvorfor det er at denne legitimering virker.
Projektet konkluderer, at brugen af drab som middel bliver legitimt for individet i den militære kontekst, gennem forskellige diskursive legitimeringens strategier. Disse legitimeringens strategier har til formål at diskursivt afgrænse deres magt midler fra drab. Da soldaterne ager i en masse bliver deres forståelse af modstanderen forenklet og unuancerede, som er med til at uansvarligøre soldaterne. Den bureaukratiske organisering gør at soldaterne sætter sig i ”den repræsenterede tilstand” og bliver herved blot et led i den bureaukratiske handlingskæde, hvori de udskifter deres moralske ansvar med et teknisk ansvar. Der bliver altså manipuleret med soldaternes virkeligheds opfattelse gennem de diskursive processer og derved bliver drab legitimt.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato2016
Antal sider65
VejledereIda Meisling