Ledighed og mental sundhed - En analyse af kontanthjælpsmodtageres muligheder og barrierer for udvikling af mental sundhed og tilknytning til arbejdsmarkedet

Mikala Sylvest Heinsen

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Resumé Formål Hensigten med specialets undersøgelse er at identificere muligheder og barrierer for udvikling af mental sundhed og tilknytning til arbejdsmarkedet for en specifik gruppe kontanthjælpsmodtagere med psykisk mistrivsel. Endvidere undersøger specialet, hvordan en tværfaglig beskæftigelsesrettet og sundhedsfremmende indsats kan fremme denne udvikling. Undersøgelsens design Specialet er videnskabsteoretisk placeret inden for en kritisk hermeneutisk ramme. Specialets væsentligste empiri udgøres af tre semistrukturerede kvalitative enkeltinterview med kontanthjælpsmodtagere, der deltager i et konkret kommunalt tværfagligt projekt: ’Sunde veje til jobbet’. Tilgangen til feltet er eksplorativ med sigte på at opnå viden omkring, hvordan det opleves at være kontanthjælpsmodtager. I specialets analyse fortolkes disse oplevelser ved brug af specialets teoretiske begrebsapparat, og der opnås herved en teoretisk forståelse af denne gruppe menneskers muligheder og barrierer for at trives mentalt og få en tilknytning til arbejdsmarkedet. I specialet anlægges et anerkendelsesperspektiv på ledighed, basereret på Axel Honneths anerkendelsesteori og Søren Juuls solidaritetsteori. Zygmunt Bauman er med sit perspektiv på samfundets betydning for betydningen af ledighed specialets tredje hovedteoretiker. Med specialets normative solidaritetsideal bliver en kritik af de sociale realiteter mulig, hvor de afviger fra idealet. Konklusioner Via specialets undersøgelse er der identificeret både barrierer og muligheder for kontanthjælpsmodtageres udvikling af mental sundhed og tilknytning til arbejdsmarkedet. Barriererne er centreret om-kring en manglende social anerkendelse af kontanthjælpsmodtagere, både på samfundsplan (værdi-hierarki), i offentlige institutioner (krænkende social praksis) og mellemmenneskeligt. Specialets undersøgelse viser, at en kommunal sundhedsfremmende og beskæftigelsesrettet indsats kan fremme udviklingen af mental sundhed og tilknytning til arbejdsmarkedet for kontanthjælpsmodtagere med psykisk mistrivsel ved at indeholde personligt udviklende og meningsfulde aktiviteter funderet i en anerkendende social praksis.

UddannelserSundhedsfremme og Sundhedsstrategier, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato29 jun. 2014
VejledereBirgit Land

Emneord

  • arbejdsløshed
  • kritisk hermeneutisk
  • anerkendelse
  • solidaritetsideal
  • kontanthjælpsmodtager
  • psykisk mistrivsel
  • sundhedsfremme
  • Kommunalt regi
  • ledighed