Lederens betydning for innovationsprocessor i Tryg Ballerup

Philip Langgaard Wettergren, Sandra Heesch Thomsen & Lars Nedergaard Olsen

Studenteropgave: Kandidatprojekt

Abstrakt

Vi antager i dette projekt et perspektiv inden for ledelsesforskningen, der har et analytisk fokus på innovationsledelse, som den praktiseres i den daglige interaktion i stedet for gennem individuelle ledere. Vi trækker på dele af den nyere udvikling inden for ledelsesforskningen, der vægter ledelse som processer og interaktioner. Dette perspektiv gør det muligt at opnå nye forståelser af, hvordan ledelsesaktiviteter opstår i sociale interaktioner og gennem antagelser om innovationsledelse, som noget der bringes ind i, og rekonstrueres i de samme aktiviteter. Ud fra denne opfattelse er projektet baseret på en procesorienteret ontologi, der fokuserer på ledelse som værende noget der konstrueres i interaktioner.

I projektet benytter, og forbinder vi en række forskellige metodiske tilgange, og befinder os derved i den metodiske tilgang Mixed Methods. Vores metodiske tilgang tager udgangspunkt i observationsstudie af The Camp og interviewanalyse af Head of Innovation og General Manager. Derudover inddrages en dokumentanalyse af en række offentligt tilgængelige dokumenter. Metoden er med til at afdække projektets interesse i relationen mellem The Camp og Tryg Ballerups innovationsprocesser.

Med udgangspunkt i de empiriske aktiviteter og fortolkninger ser vi således at relationen mellem The Camp og Tryg Ballerup er mangfoldig og varierende i komplekse responsive processer, der på samme tid muliggør og begrænser innovationsprocesser og innovationsledelse.

Det mere komplekse svar er at omdrejningspunktet for projektet er forståelsen af, at innovation i Tryg Ballerup har udgangspunkt i komplekse processer for responsiv interaktion mellem ansatte i og omkring The Camp. Hermed bliver afdækningen af vores problemstilling at omsætte vores indsigt til virkeligheden. Analysen og projektet har da den betydning for Tryg Ballerup og The Camp at den indsigt vi har opnået i projektet giver større indblik i hvad innovation er, hvordan den skabes og manifesteres i Tryg Ballerup. Det skal i højere grad forstås som noget, der opstår i interaktion hvormed vores projekt er med til at skabe refleksion over, hvordan innovation opfattes og afspejles i interaktionen mellem Tryg Ballerup ansatte og startups i The Camp.

Dermed bidrager vores forskningsmæssige og metodiske arbejde, med Tryg Ballerup og The Camp, til den videre forskning indenfor innovationsledelse. Vores projekt bidrager således med unik og specifik viden om, hvordan innovationsledere i en større dansk organisation, gennem deres arbejde forsøger at skabe mere innovation.

UddannelserVirksomhedsledelse, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato29 maj 2018
Antal sider64
VejledereKenneth Hansen

Emneord

 • innovationsprocesser
 • innovationsledelse
 • innovation
 • komplekse responsive processer
 • mixed methods
 • interaktioner
 • coworkingspaces
 • tryg
 • meningsdannelse
 • Stacey
 • Weick