Ledelse efter Folkeskolereformen: Hvordan Folkeskolereformens styring kommer til udtryk i skoleledelse

Jonas Fredslund Kofoed, Milad Mohammad Azim, Mohammad Ahmad Iskandar & Nadim Hamad Mahmoud

Studenteropgave: Fagmodulprojekt

Abstrakt

Projektet har haft til formål at indfri problemformuleringen, Hvilke implikationer har folkeskolereformens indsatsområder fra 2014 haft på ledelsen af Stenlille Skole og andre skoler med lignende forudsætninger?, med tilhørende arbejdsspørgsmål. Empiri til projektet er indsamlet via kvalitative semistrukturerede interviews og dokumenter. De kvalitative interviews blev brugt til at belyse vores udvalgte skoles ledelsesstil og dens effekt på skolens medarbejdere. Projektet tager udgangspunkt i most/least-likely casestudie, da projektet belyser hvordan ledelsesformer, fører til bestemte motivations former. Projektet tager afsæt i tre indsatsområder fra folkeskolereformen 2013, som en afgrænsning af projektets forskningsfelt. Projektet belyser om folkeskolereformen har ændret ledelsesstilen på landets folkeskoler, og på vores udvalgte skole, Stenlille skole. Hvor udvalgte ledelsesteorier inddrages, herunder transformation- og transaktionsledelse. Konkrete initiativer på Stenlille Skole analyseres, så en forståelse af, hvordan folkeskolereformen er kommet til udtryk i ledelsen på Stenlille Skole, kan finde sted.
Projektet vil desuden belyse hvordan folkeskolereformens målstyrende elementer bliver modtaget, med tendenser på implikationer i forhold til beslutningsprocesser og implementeringen af folkeskolereformen, hvor et større samfundsperspektiv tjener til forståelse af dette.

Her af kan det konkluderes at ledelsen på Stenlille skole, er en blanding af transformations- og transaktionsledelse, hvor New Public Management og New Public Governace ses som styrende paradigmer. Derudover er ledelsen påvirket af folkeskolereformen, og den er et udtryk for den overgangsfase som danske offentlige organisationer gide vis gennemgår fra New Public Management og New Public Governace. Vi ser at folkeskolereformen mest er præget af New Public Management. Det kan også konkluderes at Folkeskolereformen har haft implikationer for Stenlille skole hovedsageligt i en positiv retning.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato24 maj 2019
Antal sider70
VejledereJesper Dahl Kelstrup