Ledelse af organisatoriske forandringsprocesser - Et studie af udfordringer og løsningsperspektiver for medarbejdere og ledere: - Et studie af udfordringer og løsningsperspektiver for medarbejdere og ledere

Louise Elise Johansen, Casper Vang Sattrup & Stella Nørremark Jensen

Studenteropgave: Bachelorprojekt

Abstrakt

I dette projekt undersøges de ledelsesmæssige udfordringer, der er i forbindelse med intentionelle forandringer i organisationer. Derudover undersøges de mulige løsningsperspektiver, der er til disse udfordringer. Det empiriske grundlag for undersøgelsen består af semistrukturerede interviews, som omhandler specifikke forandringsprocesser. De tre interviews er foretaget med Tryg Forsikrings administrerende direktør, Morten Hübbe, Erhvervsstyrelsens vicedirektør, Lars Øllgaard, og Danske Mediers administrationschef, Gert Højer Petersen. Det empiriske datamateriale består derudover også af dokumenter i form af interne nyhedsbreve fra Tryg Forsikring angående deres outsourcingproces. Analysen af det empiriske grundlag er foretaget med udgangspunkt i teoretikerne John P. Kotter, Karl E. Weick og Søren Brandi & Steen Hildebrandts teorier om henholdsvis forandringsledelse og meningsdannelse. Derudover arbejdes der i undersøgelsen ud fra en interaktionistisk analytisk strategi, som dermed har influeret måden, hvorpå vi har analyseret det empiriske datamateriale. Med denne analytiske strategi og teorier in mente er analysen blevet delt op i fem analysedele. Disse omhandler: Succesfuld forandring, ledernes ageren i organisationsforandringer, organisationers udfordringer, medarbejderen i processen og løsningsperspektiver på ledelse af forandringssituationer, der er blevet analyseret frem til. Vi har i undersøgelsen konkluderet at de væsentligste udfordringer, som lederne og medarbejderne står overfor i forandringsprocesser i organisationer er: Kommunikation, tid, motivation og samfundsudviklingen. Til disse udfordringer har vi analyseret os frem til flere løsningsperspektiver. De væsentligste er en vidtrækkende refleksion på ledelsesniveau over måden, hvorpå visioner og strategier kommunikeres. Et andet løsningsperspektiv er et øget fokus fra lederne i forbindelse med at skabe mikrosucceser i forandringsprocessen, for således at øge medarbejdernes motivation. Slutteligt skal lederne i organisationen sørge for, at konsolidere en ny status quo efter forandringsprocesserne, som er i overensstemmelse med de visioner, der dannede grundlag for forandringen.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato23 maj 2016
Antal sider60
VejlederePoul Bitsch Olsen

Emneord

  • Organisation
  • forandringsledelse
  • Tryg
  • Erhvervsstyrelsen
  • Danske Medier