Ledelse af oplevelsesvirksomheder

Stine Løike & Morten Bo Jakobsen

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Inspirationen til dette speciale er fundet i en artikel fra 2008 skrevet af konsulent og tidligere DR-direktør Søren E. Jakobsen, som inden for de kreative erhverv ser en tendens til at ansætte dygtige (kunst)håndværkere i lederstillinger. I artiklen påstår han implicit, at kunstnere er dårlige ledere, da de ikke har de administrative kvaliteter, der kræves. Denne hypotese finder forfatterne problematisk, da den udelukkende er subjektiv funderet, og derfor søges hypotesen udfordret. Specialets formål er både en falsificering af hypotesen og at undersøge, hvilke kompetencer og værktøjer en oplevelsesleder med fordel kan drage nytte af i Danmark anno 2012, og hvorvidt en kunstnerisk baggrund er en fordel eller ulempe. Dette gøres gennem seks kvalitative interviews med administrative og kunstneriske ledere fra henholdsvis Betty Nansen Teatret, Københavns Musikteater, Jazzhouse og Stengade, hvor deres udsagn analyseres ud fra et oplevelsesøkonomisk perspektiv som udlagt af blandt andre Christian Jantzen og Michael Vetner samt ud fra Henry Mintzbergs ti traditionelle lederroller. Der redegøres for ledernes arbejdskarakteristika for at danne et billede af, hvad en oplevelsesleder reelt laver i sit daglige virke. Dette gøres med henblik på at kategorisere lederne inden for Mintzbergs ti roller og undersøge, hvorvidt disse roller er fyldestgørende i forhold til oplevelsesledelse. Denne metodiske fremgang er anvendt for at kunne sammenholde den administrative leders evner med den kunstneriske, for derigennem at finde frem til de kvaliteter en oplevelsesleder af i dag skal være i besiddelse af. Ved at sammenholde analysens resultater med Mintzbergs ti roller, er forfatterne nået frem til, at de ti roller ikke er fyldestgørende, når det drejer sig om ledelse af en oplevelsesvirksomhed. Rollerne empatisør og dialogpartner, som udlagt af Lars Lindkvist og Olle Duhlin, mangler i Mintzbergs model, samt to ekstra roller forfatterne har valgt at kalde motivator og forsørger. Derudover kommer forfatterne med et bud på, hvilke færdigheder og kompetencer, en oplevelsesleder med fordel kan anvende, hvor et af de vigtigste elementer viser sig at være evnen til selverkendelse.

UddannelserPerformance-design, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato31 aug. 2012

Emneord

  • Mintzberg
  • lederroller
  • kunstneriske ledere
  • oplevelse
  • performative kunstarter
  • ledelse