Langt fra, tæt på - om mediernes betydning for de kulturelle globaliseringsprocesser belyst gennem den etnografiske films historie

Janus Metz Pedersen

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Specialet belyser mediernes betydning for de kulturelle globaliseringsprocesser ved at udforske de problematikker, der knytter sig til repræsentationen af kulturel andethed. Dette gøres ved at sammenvæve forskellige positioner i debatten om kulturel globalisering og mediernes indflydelse herpå med et historisk perspektiv på den måde diskursen om den kulturelle anden har manifestet sig i forskellige udtryksformer op gennem den etnografiske films historie. Med denne kritiske diskussion indsætter specialet kulturelle repræsentationer centralt for vores forestillinger om udvikling - en forestilling der beror på en grundlæggende konstruktion af et skel mellem 'os' og 'dem'. (Se desuden engelsk abstract bagerst i specialet)

UddannelserInternationale Udviklingsstudier, (Bachelor/kandidatuddannelse) KandidatKommunikation, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2005
VejledereBodil Folke Frederiksen & Hanne Løngreen

Emneord

  • kulturel globalisering
  • Udviklingsdiskurs
  • antropologisk film
  • Trinh T. Minh-ha
  • Jean Rouch
  • Spivak
  • etnografisk film
  • repræsentation