Lagring af fluktuerende vedvarende energikilder i Danmark: Rapport om lagring af elektricitet på storskala

Gustav Kallan Lauritsen, Toke Rueskov Madsen & Camilla Teilmann

Studenteropgave: Fagmodulprojekt

Abstrakt

Danmark har klimamål for 2050, som forudsætter betydelige ændringer i den nuværende elforsyning. Med markante kapacitetsudvidelser af vedvarende energi, specielt af vindmøller, identificeres udfordringer gennem en problemorienteret tilgang. De fluktuerende inputs stiller nye krav til fleksibiliteten i elnettet. Det er på nuværende tidspunkt ikke fastlagt, hvordan dette skal imødekommes, til trods for anerkendelsen af problemstillingen. Energilagring på storkala er på papiret et nyttigt værktøj til at integrere vedvarende energi i elnettet, og derved udfase de fossile kilder.
Denne rapport belyser potentialer og udfordringer ved at lagre energi på storskala-niveau, i en dansk kontekst. Energilagring er i dag ikke et udbredt koncept i elforsyningen, men kan blive det med de planlagte udbygninger af fluktuerende energikilder. Rapporten bygger på fire kriterier, som specificerer at løsningerne som bliver undersøgt: (1) er egnede til storskalalagring, (2) er uafhængige af fossile input, (3) skal fungere i en dansk kontekst og (4) ikke går på kompromis med forsyningssikkerheden i elnettet.
Ud fra disse kriterier analyseres CAES, NaS og brint for deres lagringspotentialer, med henblik på at finde den mest omkostningseffektive. Gennem en Cost-Effectiveness Analyse findes brint som den billigste af de tre teknologier. Brint fra Alkaline- og PEM-eletroktrolyseanlæg er henholdsvis billigst og mest fleksibelt.
Andre parametre såsom responstid, lagerstørrelse og kapacitet udvides i en reflekterende diskussion om hvilke lagringsteknologier, som kan benyttes i det danske elnet. Det konkluderes at energilagring til elforsyning fortsat er dyrt, men ligeledes kan blive en nødvendighed at indpasse i et elnet baseret på stigende andele fluktuerende energikilder.

UddannelserTekSam - miljøplanlægning, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato9 jan. 2019
Antal sider59
VejledereTyge Kjær

Emneord

  • Energilagring
  • Storskala
  • VE
  • Vedvarende energi
  • Energy storage