L 87, Stramninger på udlændingeområdet, Motiverne og legitimiteten bag L 87

Sophia Ryberg Zeregbe, Emil Kureer, Nicklas Beran Bergström, Jeppe Svarre Andersen & Lucas Peder Krogh Bastin

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

I dette projekt ville vi undersøge og diskutere motiverne bag vedtagelsen af loven ved navn L 87. Udover det ville vi undersøge hvorvidt, det at vedtage loven var legitimt. Med hensyn til motiverne ved vedtagelsen, undersøgte vi beslutningsprocessen i den politiske arena. For at belyse processen brugte vi fire forskellige teoretikere; Andrew Heywood, Björn Molin, Jürgen Habermas og David Beetham. De mest centrale teorier vi bruger ved analysen af beslutningsprocessen er Heywoods fire teorier; Rational Actor Model, incremental models, bureaucratic organization models og belief system models. Endvidere, brugte vi empirisk data for at belyse udviklingen i antallet af asylansøgninger og opholdstilladelser i Danmark, som følge af folkevandringerne efter det Arabiske Forår. I hele projektet gjorde vi brug af en todelt problemformulering, så vi kan undersøge projektet mere dybdegående. En af de største fokuspunkter i dette projekt, var at undersøge hvordan Danmark kan afsige sig kvoteflygtninge, som Danmark har modtaget gennem FN’s genbosættelsesprogram. Netop dette er et af hovedpunkterne i L 87. For at undersøge loven som helhed, benyttede vi Beetham’s teori omkring legitimitet. Derefter benyttede vi også Jürgen Habermas’ teori som en alternativ holdning. Ved at benytte førnævnte teorier, kunne vi diskutere hvad vedtagelsen af loven har haft af betydning for de politiske partier der støtter lovens vedtagelse, samt hvilke konsekvenser det kan have for de partier i fremtiden. Endvidere benyttede vi teorier af Christensen & Jensen, for at undersøge om der er mulig juridisk kontrovers. Hvor vi undersøgte om den specifikke lov strider imod FN’s børnekonvention, FN’s flygtningekonvention og Den Europæiske Menneskerettigheds Kommission.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato19 dec. 2017
Antal sider42
VejledereKlaas Dykmann