Lærerpersonlighedens betydning i matematikundervisningen: Importance of teacher personality in learning og mathematics

Maria Grand Pedersen, Christian Boysen, Simon Harritz Adamsen, Andreas Linnet, Simon Kamp Kirkeby Jørgensen, Johan Kolstrup & Ernes Gvozdar

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Flere elever fravælger faget matematik allerede i gymnasiet og mindsker således sandsynligheden for senere at gennemføre en videregående naturvidenskabelig uddannelse. I dette projekt undersøges, hvad der kendetegner den gode lærerpersonlighed og hvilken betydning lærerpersonligheden har for elevernes læring af obligatorisk matematik på C-niveau i 1.g. I projektet anvendes Howard Gardners mange intelligenser til en karakterisering af lærerpersonligheden, og betydning af samme undersøges gennem Gardners tre kendetegn for, hvordan en leder kan inspirere og motivere sine medarbejdere (Gardners lederskabsanalyse). Med inspiration fra Per Fibæk Laursen overføres denne lederskabsanalyse til et lærer-elev-forhold. Begreberne relaterbarhed og motivation er af afgørende betydning for projektet, da det er ved brug af disse at en god lærerpersonlighed defineres, og derfor redegøres der for begreberne. Det konkluderes, at lærerpersonligheden, som den kommer til udtryk i undervisningen, har væsentlig betydning for udbyttet af elevernes matematiklæring. Hele projektet er blevet betragtet ud fra den socialkonstruktivistiske læringsteori, hvilket har påvirket projektets teorivalg. Således er andre læringsteorier blevet udeladt, og projektets gyldighedsområde skal derfor vurderes ud fra dette.

UddannelserMatematik, (Bachelor/kandidatuddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato20 dec. 2007
VejledereAnders J. Hede Madsen

Emneord

  • matematik
  • Howard Gardner
  • motivation
  • lærerpersonlighed
  • didaktik