Lærernes overenskomstforhandling 2013: En undersøgelse af demokratiske beslutningsprocessers aktualitet i det moderne samfund

Tue From Hansen, Victor Sylvest Flindt, Victoria Sara Hedegaard & Johanne Wainø Topsøe-Jensen

Studenteropgave: Fagmodulprojekt

Abstrakt

Projektet tager udgangspunkt i Kommunernes Landsforening og Danmarks Lærerforenings overenskomstforhandlinger for lærerne i 2013. Forhandlingerne belyses ud fra et ideal baseret på Jürgen Habermas’ teori om kommunikativ handlen og hvordan at disse forholder sig til den danske arbejdsmarkedsmodel. Udgangspunktet bruges som eksempel til at drage en parallel mellem casen om overenskomstforhandlingerne og demokratiske processer i det moderne samfund. Desuden inddrages brugen af Axel Honneths anerkendelses teori til at påpege konsekvenserne af forhandlingsforløbet for de deltagende parter på et organisatorisk niveau.
Der er i projektet foretaget en analyse baseret på eliteinterviews med personer fra Danmarks Lærerforening og Kommunernes Landsforening, som var en del af overenskomstforhandlingerne for lærerne i 2013. Yderligere er der inkluderet dokumenter omhandlende lovindgrebet og konflikten som følge af forhandlingerne.
Konklusionen viser, at overenskomstforhandlingerne i høj grad var påvirket af en svag kommunikativ handlen i forhold til idealet. Ser man på konklusionen fra et overordnet perspektiv, viser det sig, at den stigende fokus på effektivisering og konsekvente formål skaber dårlige kår for demokratiske processer baseret på fælles forståelse. Afslutningsvis lægger emnet op til videre undersøgelser af den danske arbejdsmarkedsmodel, præmisser for dens videreførelse, samt parternes fremtidige relation til hinanden, som følge af overenskomstforhandlingerne for lærerne i 2013.

UddannelserSocialvidenskab, (Bachelor/kandidatuddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato2017
Antal sider52
VejledereCatharina Juul Kristensen

Emneord

  • demokratiske beslutningsprocesser
  • overenskomst
  • lærernes overenskomst
  • habermas
  • honneth
  • lockout