Lærerkonflikten og det offentlige overenskomstsystem

Asger Pedersen, Signe Linda Justesen, Christine Dam Poulsen, Kim Alexsander Karlsson & Christel Ôhblom

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

I Danmark er der opsat en model for overenskomstforhandlinger på det danske arbejdsmarked. Dette projekt tager udgangspunkt i denne model, den såkaldte Danske Model, som er udviklet på det private arbejdsmarked. Projektets fokus er på Den Danske Model på det offentlige arbejdsmarked. Dette er interessant at belyse, da modellen oprindeligt blev udarbejdet til det private marked og ikke det offentlige. Gennem en analyse belyses de problemstillinger, der er ved Den Danske Model på det offentlige arbejdsmarked samt forhandlingsparterne interesser i forhold til modellen. Analysen baserer sig på tre teoretiske tilgange indenfor Industrial Relations teori: John T. Dunlop, Keith Sisson og Hugh Clegg som vil blive benyttet til at belyse vores empiriske grundlag i forhold til problemstillingen om Den Danske Model. Generelt set vil dette projekt analysere problemerne ved den Danske Model på det offentlige arbejdsmarked samt undersøge forhandlingsparternes interesse i denne problematiserede model.

UddannelserForvaltning, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato18 dec. 2013

Emneord

  • Lærerkonflikt
  • Overenskomst