Lægemiddelrester i hospitalsspildevand - et miljøproblem

Jette Wille Lentz

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

I takt med at lægemiddelforbruget stiger, øges mængden af lægemiddelrester der udledes til miljøet via spildevand. I specialet fokuseres på udledning af lægemiddelrester med østrogene og genotoksiske egenskaber. Der arbejdes ud fra en hypotese om, at hospitaler udgør væsentlige lokale punktkilder, hvor spildevandet bør forrenses før det afledes til det offentlige kloaksystem. Spildevand fra et hospital blev undersøgt; dels for østrogent potentiale vha. YES-assay samt eksponeringsforsøg med zebrafisk, og dels for genotoksisk potentiale ud fra antallet kromosomskader på Allium cepa rodceller. Undersøgelsen viste statistisk signifikant østrogent og genotoksisk potentiale. En analyse af det lovmæssige grundlag for miljøregulering af lægemidler, samt myndighedernes håndtering af hospitalsspildevand i praksis, indikerede en reguleringsmæssig gråzone, hvor der er behov for at etablere et samarbejde mellem de ansvarlige miljø- og sundhedsmyndigheder.

UddannelserTekSam - miljøplanlægning, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jan. 2005
VejledereErling Jelsøe

Emneord

 • genotoksisk
 • Allium cepa
 • Lægemiddelrester
 • sygehusspildevand
 • hospitalsspildevand
 • YES-assay
 • zebrafisk
 • mutagen
 • hormonforstyrrende
 • radioaktiv
 • østrogen
 • miljørisikovurdering
 • økotoksikologi
 • Vitellogenin
 • miljø
 • spildevandsregulering
 • miljøregulering
 • spildevand
 • medicin
 • kromosomskade
 • tilslutningstilladelse
 • hospital