Kystbeskyttelse i Lolland Kommune - En afprøvning af GIS-baseret MCDA

Josefine Kaae Thomsen

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Dette speciale omhandler en afprøvning af GIS-baseret multi-kriterie beslutningsanalyse (GIS-MCDA) som beslutningsværktøj i forbindelse med placeringen af kystbeskyttelse i Lolland Kommune. Store dele af Lolland Kommune er beliggende under havets overflade, hvorved det er ekstra udsat ved havoversvømmelser – særligt i takt med klimaforandringerne, som medfører voldsommere vejrforhold med sig. Dette kan have påvirkning på de lokale forhold i kommunen, og særligt de store erhverv som landbrugs- og turismeerhvervet. Det er dermed disse erhvervs interesser, som metodeafprævningen vil inddrage. Derfor beskæftiger indeværende speciale sig med analyseværktøjet GIS-MCDA, som et supplerende redskab til de konventionelle costbenefit analyser, for at kunne analysere problematikken med udgangspunkt i ikke-monetære værdier. GIS-MCDA bygger derimod på beslutningstagerens subjektive præferencer (bløde værdier) af forskellige kriterier, som generelt er svære at tildele en monetær værdi. Planlægningsmæssige beslutningsprocesser er ofte komplekse og indeholder mange dimensioner og aktører. GIS-MCDA har dog den fordel, at kunne inddrage forskellige perspektiver og skalaer i én og samme analyse, og derigennem skabe en forbindelse mellem dem på samme niveau. Dette gør det muligt at skabe en helhedsorienteret planlægning og arbejde sammen om finde den bedst mulige beslutning.
I dette tilfælde foretages analysen som en afprøvning af GIS-MCDA, hvorved outputtet ikke bygger på reelle prioriteringer fra interessenter, men derimod på tilfældigt, udpegede værdier. Specialet søger dermed ikke at finde et decideret facit, men derimod at afprøve, hvorvidt det er muligt at inddrage bløde værdier i beslutningsprocesser i eksempelvis den kommunale planlægning.

UddannelserGeografi, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato29 dec. 2017
Antal sider58
VejledereThomas Theis Nielsen

Emneord

  • Kystbeskyttelse
  • GIS-MCDA
  • Multi Criteria Decision Analysis
  • Lolland Kommune
  • Hovoversvømmelser
  • GIS