Kvinders fremstilling i Disney-film

Xenia Østerby Jensen, Christina Høst Jeppesen, Katrine Lund Skov, Anne-Katrine Dam, Natashia Kamarainen, Pernille Grummisgaard Hansen & Stine Rye Ginsbak

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Rapporten tager udgangspunkt i syv af Disneys klassikere. Ved hjælp af filmanalyse får vi et billede af kvin-deidealet i de enkelte film, som sammenholdes med kvindens udvikling i historien fra 1930 til 2010. Hvor-vidt udviklingen følger historien eller ej, skyldes i høj grad Disney-koncernen. Undersøgelsen viser, at kvin-derne i de tidlige film i hovedtræk følger samtidens kvindeideal, mens kvinderne fra 90’erne adskiller sig fra samtiden ved fortsat at vælge kærlighed frem for alt andet. I vores analyse er vi kommet frem til, at der i fil-mene ses mange ændringer i forhold til originalhistorierne. I rapporten præsenteres flere mulige årsager til disse ændringer, hvoraf den mest tungtvejende er Disneys hensyn til økonomi og publikums ønsker.

UddannelserBasis - Humanistisk Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato17 jun. 2010

Emneord

  • kvinder
  • Walt Disney
  • Disney
  • Martin Barker
  • Lois Banner
  • Amy Davis
  • 20. århundrede
  • Amerika