Kvinderne i landskabet : hverdagsliv og identitet i forandring blandt udearbejdende landbokvinder i det moderne danske landbrug : speciale

Helene Oldrup

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Landbrugets omstruktureringsproces og de samfundsmæssige forandringer de sidste 25 år har medført, at kvindernes tilknytning til landbruget er radikalt forandret. De er blevet udearbejdende, hvor de før arbejdede indenfor rammerne af bedriften. Det kan ses som udtryk for, at hverdagsliv og køn er under stor forandring i landbruget, og specialet har som omdrejningspunkt de udearbejdende landbokvinders hverdagsliv og identitet i et teoretisk og empirisk perspektiv. Specialet indledes med en diskussion af hvordan de udearbejdende kvinders identitet kan forstås teoretisk med udgangspunkt i kvinde- og kønsforskningen indenfor landbruget og med udgangspunkt i teorier om hverdagsliv, identitet og sen-modernitet. Det argumenteres, at en forståelse af kvindernes etablering af identitet også må inddrage de materielle strukturer i landbruget, der sætter betingelser for deres hverdagsliv såvel som de samfundsmæssige forestillinger om landbokvindeidentiteter. På baggrund af kvalitative interviews med elleve landbokvinder præsenteres en analyse af de udearbejdende kvinders identitet. De temaer, der tages op i analysen, er blandt andet hvordan kvinderne oplever det fælles hjem, kønsarbejdsdeling og deres forhold til arbejde og fritid i landbruget. Landbrugets strukturer diskuteres og dokumenteres på baggrund af tilgængelig statistik. Med udgangspunkt i artikler om og for kvinder i de to landbrugsblade, Landsbladet og Landbrugsmagasinet, analyseres hvilke fortælinger om landbokvindeidentitet, de producerer. Undersøgelsen viser, at kvindernes identitet i vid udstrækning er præget af ambivalens. Dette kan tolkes som udtryk for de betingelser identitet har i sen-modern i teten. Men det kan også ses som udtryk for det kulturmøde kvinderne oplever i levemåden på landbruget. Undersøgelsen viser blandt andet, at kvinderne bærer en ny forståelse af køn ind i levemåden på landbruget. Kvinderne har forventninger om, at den fælles levemåde er præget af lighed og fællesskab. Det betyder for eksempel, at de baserer fællesskabet på aktiviteter i fritiden og på det fælles hjem. Både landbrugets strukturer og de forestillinger om kvindeidentitet, der præger erhvervet, er imidlertid baseret på en kvindeidentitet, som tager udgangspunkt i kvindernes arbejde i husholdet i den komplementære arbejdsdeling. Der er derfor et spring mellem kvindernes forventninger, og så de strukturer og forestillinger de møder i landbruget.

UddannelserTekSam - miljøplanlægning, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 1998
Antal sider232
VejledereBirgit Land & Bente Kjærgård