Kvinder i kommunalpolitik: Women in local politics

Morten Velsing Nielsen, Stine Marie Rasmussen & Pernille Ventzel Hansen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Denne rapport søger at identificere, hvilke barrierer der har betydning for kvinders manglende deltagelse i kommunalpolitik i Danmark og er skrevet i samarbejde med FIU-ligestilling. Det problematiseres, at der ved de seneste kommunalvalg kun blev valgt i gennemsnit 27 procent kvinder ind i de danske kommunalbestyrelser, fordi dette ses som et demokratisk problem. Rapporten er bygget op omkring fire teoretiske temaer, som alle bidrager med vigtige perspektiver på kvinders muligheder for deltagelse. Disse fire temaer udgør; Diskurser om ligestilling, Partiforeninger, Familie, arbejde og kommunalpolitik og Den kommunalpolitiske kultur. Rapportens empiri består af fire kvalitative interviews med kvindelige kommunalpolitikere samt deltagende observation udført ved et partiforeningsmøde og et kommunalbestyrelsesmøde. På baggrund af analysen konkluderes det, at kvindernes manglende deltagelse skyldes barrierer, som findes inden for flere områder, og at det derfor er nødvendigt med en bred og målrettet indsats for at forandre forholdene i dansk kommunalpolitik og derved inddrage flere kvinder.

UddannelserSocialvidenskab, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato10 jun. 2009
VejledereLise Lotte Hansen

Emneord

  • kvinder
  • køn
  • Ligestilling
  • politik