Kvantefysik i erkendelsesteoretisk perspektiv

Hvidbjerg Poulsen Poulsen, Anders Rosendahl, Jimmi Choi Brink Jensen, Maja Mikkelsen & Philip Vingaard

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Projektrapporten har til formål at undersøge problemformuleringen: Kan der af kvantemekanikken udledes en erkendelsesteoretisk belæring, der alment kan anvendes på andre erkendelsesområder end fysikken? For at besvare dette spørgsmål vil der primært blive lagt vægt på en analyse af tekster skrevet af fysikeren Niels Bohr. Til at give en kortfattet gennemgang af kvantemekanikkens historie, samt bidrage til forståelsen af vigtige termer, bliver der trukket på tekster af filosffen Jan Faye og professor ved Purdue University Arkady Plotnitsky. Værker af filosoffen David Favrholdt samt den teoretiske fysiker Roland Omnès bidrager med en forståelse af hvordan Bohrs ideer kan tolkes. Det fremgår af den læste litteratur, at ifølge Bohr er vores erkendelse bundet til klassisk fysiske termer. Derudover eksisterer der en ekrendelsesgrænse, som betinger at kvantefænomener fremstår med et helhedspræg, og at dette helhedspræg igen betinger nødvendigehden af komplementære beskrivelser. Ved hjælp af forskellige analogier anvender Bohr denne belæring på andre erkendelsesområder, biologien, psykologien og studiet af menneskekulturen. Gyldigheden af Bohrs analogier vil blive diskuteret inden projektrapportens endelige konklusion: At alt efter hvilke præmisser, der sættes op vil svaret på ovenstående problemformulering være et forsigtigt, betinget 'ja'

UddannelserFilosofi og Videnskabsteori, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato25 jun. 2013

Emneord

  • Kvantefilosofi
  • Erkendelsesteori
  • Kvantefysik
  • Niels Bohr
  • Kvantemekanik