Kvalitet i strukturomlægningen af det danske sygehusvæsen

Benjamin Schwarz, Karen Elise Hansen, Christian Casper Hofma, Kenneth Tønnes Hansen, Michael Patrick Sønderby & Jakob Madsen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Dette projekt omhandler kvalitet i strukturomlægningen af det danske sygehusvæsen. Vi undersøger hvordan kvalitet omtales og forstås af beslutningstagerne, og hvordan denne forståelse kan påvirke kvalitet i fremtidens sygehusvæsen. Vi mener, at der er to bevæggrunde for omstruktureringen af sygehusvæsnet (1) tilpasning af sygehusvæsnet til den nye regionsstruktur og (2) sikring af kvalitet i sygehusvæsenet, da kvalitetsniveauet ikke har levet op til de danske kvalitetsvisioner. Dette projekt undersøger om kvalitetssikring, vil blive imødekommet af centraliseringen, eller om kvaliteten blot bliver et dække. Projektets undersøgelse af blandt andet kvalitetsreformen kan desuden også ses i forhold til andre nyligt vedtagne, offentlige reformer, der har oplevet megen kritik, da disse ikke har opfyldt de kvalitetsmæssige visioner, der var planlagt for disse. This project is about quality in connection to change of construction of the Danish hospital service. We will examine how the decision makers understand quality and how this understanding can influence quality in the future healthcare in hospitals. We believe there are two main reasons for this change (1) an adjustment of the hospital service structure so it fits the new regional structure and (2) securing of quality in hospitals, since the level of quality have not met the public demands. This project is aims to answer if the securing of quality will in fact be met by the centralization or if quality will act simply as a cover. This project’s examination of, for an example, the Danish “Quality Reform” can also be seen in comparison to other recently passed public reforms that has experienced massive criticism in the news media as they have not met the demands and visions concerning quality.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato4 jun. 2009
VejledereSøren Jagd

Emneord

  • Kvalitet
  • Sygehusvæsen