Kunstmuseets formidlingsforståelser: dilemmaer i nutidens museumsverden

Mette Lundbak Kofod

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Fra et fænomenologisk inspireret afsæt, undersøges der i dette speciale, hvilke dilemmaer, der knyttes til kunstformidling i en nutidig museumssammenhæng. Undersøgelsen tager sit afsæt i to museer; Odsherreds Kunstmuseum og Malergården. Begge beliggende i Odsherred.
Undersøgelsen er foretaget igennem analyse af teori og empiri.
Kunstformidlingen forstås i specialet som en helhedsoplevelse og begrænses ikke til fx den tekstlige udlægning af værkene på museerne. Derfor er den empiriske undersøgelse foretaget på baggrund af forskellige etnografiske observationsmetoder, bl.a. autoetnografiske.
Gades, Uldalls, Jalvings og Ingemanns behandling af : museet og den besøgende analyseres, og dilemmaerne ved behandlingerne uddrages. Der er dilemmaer inden for fx museets autoritet, formidlingens dynamik og oplevelsen af tekst. Dilemmaerne findes også i empirien, men her er den største ubalance at finde i interiørets formidlende effekt.
Afslutningsvis fremføres forbedringsforslag, hvor interiøret og arkitekturen skaber et mere sanseligt formidlende oplevelsesrum.

UddannelserPerformance-design, (Bachelor/kandidatuddannelse) KandidatPædagogik og Uddannelsesstudier, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato9 maj 2018
Antal sider69
VejledereBjørn Laursen & Kim Rasmussen

Emneord

 • museumsformidling
 • formidling
 • læring
 • fænomenologi
 • kunstformidling
 • Merleau-Ponty
 • Dewey
 • udstilling
 • kunstudstilling
 • odsherred
 • performance design
 • pædagogik