Kunstig Intelligens som beslutningstager

Jon Hørup Langeland, Martin Rosenkvist Sørensen, Henrik Mosgaard Jensen, Anders Christian Jacob Dvinge, Joachim Højberg Fisker & Jonas Akrouh Larsen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Denne rapport undersøger hvilke etiske og moralske problemstillinger der eksisterer omkring, og hvilke synspunkter der kan forsvare, implementationen af et automatisk KI-baseret computersystem, til analyse af røntgenbilleder fra mammografi scanninger, i sundhedsvæsnet. Rapporten tager udgangspunkt i en fiktiv case om indførelse af førnævnte system ved først at skitsere en mulig implementation af systemet, med det formål af sandsynliggøre at systemet kan realiseres, og dermed underbygge udgangspunktet for diskussionen. Det sandsynliggøres at et system der bygger på en kombination af traditionel billedbehandling og Kunstige Neurale Netværk vil leve op til de krav som bliver stillet til systemet. Efterfølgende diskuteres de etiske og moralske problemstillinger ved en eventuel indførelse af systemet. Diskussionen tager udgangspunkt i tre fiktive situationer, baseret på systemets fejl rate, diskussion af lægens moralske forpligtelser igennem lægeløftet samt en diskussion ud fra argumenter som baseres på skeptiske holdninger overfor teknologi. Slutteligt foretages en afvejning af argumenterne for og imod systemet, og det konkluderes at man udfra en utilitaristisk synsvinkel vil kunne forsvare en implementation.

UddannelserBasis - Naturvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jan. 2004

Emneord

  • Etik
  • Bryster
  • Mammografi
  • KI