Kunstfragt - et casestudie i borgerinddragelse og planlægning i Mimersgadekvareret

Anna Storr-Hansen, Randa Sebelin & Maria Pedersen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Indeværende rapport er et casestudie af projektet Kunstfragt, som var en del af Områdefornyelsen i Mimersgadekvarteret på Ydre Nørrebro. Kunstfragt var med i Byfornyelsesprogrammet som blev lavet for området, men blev som det eneste projekt, ikke godkendt i Københavns Borgerrepræsentation. Rapportens genstandsfelt er således beslutningsprocessen omkring at tage Kunstfragt ud af byfornyelsesprogrammet. Mange forskellige aktører har været involveret i denne proces og har hver især haft forskellig indflydelse på sagens forløb. Ligeledes har beslutningsprocessen har været domineret af store konflikter mellem disse aktørers forskellige særinteresser. Rapportens ærinde er således gennem en analyse af disse konflikter at identificere de magt- og rationalitetsformer, der har domineret processen. Dette gøres ved hjælp af Bent Flyvbjergs og Michel Foucaults begreber om samme. This report is a case study of the project Kunstfragt, which was part of the redevelopment programme for Mimersgadekvarteret on Outer Nørrebro. Kunstfragt was the only project in the programme which did not recieve the approval of the town council. The subject of discussion in this report is thus the decision to remove Kunstfragt from the redevelopment programme. Many different players have been involved in the process and each have had great significance on the course of events. Furthermore the decision making process has been greatly dominated by conflict between the special interests of these players. The purpose of this report is thus, through an analysis of these conflicts, to identify the forms of power and rationality that has dominated the process. To make this identification we will use Bent Flyvbjerg's and Michel Foucault's definitions of power and rationality.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jan. 2006

Emneord

  • foucault
  • Magt
  • flyvbjerg
  • planlægning