Kulturværftets potentialer

Sofie Luk-Grunnet, Rasmus Bo Rasmussen & Emil Julius Hansen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Projektets mål er først og fremmest, at forstå hvad Kulturværftet er for en størrelse. Vi skelner her mellem forskellige måder at anskue dette på. Kulturværftet kan altså forstås som: en ide og strategi, et fysisk rum og som en kulturinstitution. Det er altså interessant at se nærmere på rationalerne bag den politiske proces og på hvordan ideen om stedet italesættes. Analysen af Kulturværftet som fysisk rum, vil blive understøttet af vores oplevelser og fotos fra stedet, samt andre beskrivende italesættelser af stedet. Det fysiske rum er også med til at fortælle et bestemt narrativ igennem symboler, artefakter og den overordnede oplevelse. Kulturværftet som institution vedrører, stedets kulturelle aktiviteter. Derudover vil vi se nærmere på Kulturværftet ud fra et borgerperspektiv. For det første er det interessant at se nærmere på den politiske proces ud fra et borgerinddragelsesperspektiv. Her vil det blive undersøgt, om planlægningen primært har været elitært top-down-styret eller om der har været gjort en indsats for at bringe borgerne i spil. Der fokuseres også på borgernes opfattelse af Kulturværftet og kulturtilbuddene. Vi benytter os her primært af data fra vores spørgeskemaer. Det er altså her interessant, at se nærmere på hvad folk syntes om kommunens investeringer og om dette har nogen effekt på kommunens målsætninger, om at skabe en levende og kreativ kommune hvor kulturlivet blomstre.

UddannelserGeografi, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato19 maj 2014
VejledereKeld Buciek

Emneord

  • kulturplanlægning
  • Kulturværftet
  • Helsingør
  • entreprenørelisme
  • Kulturarv
  • oplevelsesøkonomi