Kulturmøder under det Første Korstog

Stine Bøgelund Elbinger Kjærgaard

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Dette projekt undersøger hvordan kulturmødet mellem muslimer og kristne korsfarere bliver fremstillet i de to primære kilder; Gesta Francorum et Aliorum Hierosolimitanorum, som er skrevet af en anonym frankisk korsridder, og ”al-Kamil fi‟l-Ta‟rikh”, som er skrevet af den muslimske middelalderhistoriker Ibn al- Athir. Dette gøres ved først at opstille en historisk baggrund for mødet, med en efterfølgende kildeanalytisk gennemgang af kilderne. Derefter laves en tematisk analyse med vægt på religion og religiøsitet, opfattelsen af fjendens religion, synet på fjenden,opstillingen af ”os” og ”dem” og de positive udtalelser om fjenden i kilderne. Det konkluderes at kulturmødet primært var negativt og resulterede i en fjendtliggørelse af ”den anden”, samtidig med at der var tegn på et positivt kulturmøde.

UddannelserHistorie, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato16 jun. 2011

Emneord

  • Kultur
  • Kulturmøde
  • Islam
  • Gesta Francorum
  • Frankere
  • Korstog
  • Ibn al-Athir