Kulturmøder 2008

Katrine Lindvig

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Dette projekt undersøger hvorledes Kulturmøder arrangeret af ICYE og AFS Interkultur har udviklet sig fra begyndelsen i efterkrigstiden og frem til i dag. Endvidere undersøger projektet, hvordan deltagerne oplever kulturmødet og vilkårene for dette. Projektet undersøger disse kulturmøde-rejser, ud fra tre, gensidigt supplerende, analytiske definitioner; rejserne som vare, som dannelsesrejse og som hjælpearbejde. Projektets grundlæggende problemstilling behandler betydningen af disse definitioner for det intenderede kulturmøde, som angives som rejsernes primære formål. * This project investigates how “cultural exchanges” arranged by the Danish ICYE and AFS Interculture, have developed since their rise after the Second World War. Furthermore the project analyses how the participants in the cultural exchanges experience the cultural exchange and the conditions under which the exchanges happen. The project investigates these “cultural exchanges” from three different, but mutually supplementing analytical definitions: the exchanges as a commercial product, as an educational journey and as humanitarian work. The central issue of this project is to investigate the consequences of these definitions for the cultural exchanges, which is defined as the travels primary purpose.

UddannelserInternationale Udviklingsstudier, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato12 jan. 2009
VejledereSigne Arnfred

Emneord

  • magt
  • othering
  • ICYE
  • udveksling
  • kultur
  • nørretranders
  • AFS