Kulturens barrierer

Maja Søndergaard Jensen, Prantip Vongvattanakun, Alexander Ekstrand & Rikke Berg Christensen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Abstract Kulturforbruget i Danmark Denne opgave undersøger kulturforbruget i Danmark. Her ligger fokusset på den musikalske kultur, og hvorledes forskellige samfundsklasser benytter denne. Gennem vores analyser fandt vi, at mens de lavere samfundsklasser hovedsageligt forbruger den folkelige musikscene, med genrer såsom pop, rock og hiphop, forbruger de højere samfundsklasser hovedsageligt den elitære musikscene, med genrer som jazz og klassisk. Gennem vores interviews, observationer samt sekundære empiri og udvalgte teorier, fandt vi, at der er en væsentlig forskel i brug af musik, grundet barrier der opstår i denne forbindelse. Disse barrierer er både af kulturelle og økonomiske karakterer. Barrierne gør sig gældende primært hos de lavere samfundsklasser. Centralt for opgaven er Kulturministeriets oprindelige vision og om det er muligt at realisere dette. Gennem vores undersøgelse, er vi kommet frem til, at denne vision ikke mulig, da der eksisterer forskelle i samfundsklassernes kompetencer og økonomiske situationer. Barrierne hindrer dermed visionen om en ligelig fordeling af kultur til alle samfundsklasser i Danmark. The consumption of culture in Denmark This project examines the consumption of culture in Denmark. The focus is on the musical culture, and how different social classes use this. Through our analysis, we discovered that while the lower social classes mainly consume the popular musical scene, with genres like pop, rock and hip hop, the higher social classes mainly prefer the elitist musical scene, with genres like jazz and classical music. Through our interviews, observations, secondary empirical data and selected theories, we discovered that there is a significant difference in the use of music, due to barriers that exist in this relation. These barriers are both of culturel and economic aspects. The barriers apply primarily for the lower social classes. The projects main focus is whether the Ministry of Culture’s original vision can be achieved. Through our study, we discovered that this vision is not possible due to the differences in skills and economic situations of the social classes. Thus, these barriers prevent the vision of an equitable distribution of culture to every social class in Denmark.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato20 jun. 2013
VejledereHans Beck

Emneord

  • Kultur
  • Bourdieu
  • Samfundsklasser
  • Kulturelle barrierer