Kroppen indadtiludadtil

Josefine Bang & Pernille Saabye

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

I nærværende projekt undersøger vi de to danske litterære værker Det 3. Årtusindes hjerte af Ursula Andkjær Olsen og Kødet letter af Harald Voetmann. I den seneste tid er begrebet en ny kropslighed indtrådt på den danske litterære scene, og da begge værker har en titel, hvor noget kropsligt indgår, er det interessant at undersøge disse værkers syn på kroppen. Vores teoretiske fundament er psykoanalytikeren Julia Kristevas teori om melankoli og abjekt og den italienske filosof og politiske tænker Giorgio Agambens teori om biopolitik. Begge teorier kredser om kroppen, hvorfor vi finder disse teorier brugbare i en undersøgelse værkernes syn på krop. Det 3. Årtusindes hjerte er en poetisk digtsamling, som har moderskabet i centrum, mens Kødet letter er en satirisk roman, der nedbryder alle værdier i samfundet. Her er forplantning og reproduktion således tilsidesat til fordel for en fortælling om gamle mænd, der er i forfald. Trods denne forskellighed synes begge værker at skrive med kroppen, da begge værker forsøger at ophæve den symbolske ordens grænser.

UddannelserDansk, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato21 jun. 2013
Vejledereerik svendsen

Emneord

  • Litterær undersøgelse
  • Krop