Kritisk Diskurs Analyse - en verden af tekster

Bo Thomasen, Christine Fonager Willumsen, Daniel Trokmar, Jeanet Ruthkjær Olsen, Lasse Sørensen, Mette Henningsen & Morten Bruno Engelschmidt

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Dette projekt omhandler Norman Faircloughs kritiske diskursanalyse som metode anvendt på et medie - CNN nyhedskanal. Metodens styrker og svagheder undersøges. Den valgte case omhandler ”The summit of the Americas”, der fandt sted den 4. og 5. november 2005, blandt amerikanske ledere om en fri-handels-aftale. Projektet undersøger diskursbegrebet, og der gøres således rede for Focault, Laclau og Mouffe, diskurspsykologien samt Norman Faircloughs diskursopfattelse. Projektet er en undersøgelse af, hvorvidt den kritiske diskursanalyse kan anvendes på tv-nyhedsindslag. Det konkluderedes slutteligt, at den kritiske diskursanalyse er et brugbart værktøj til at analyser tekster, men at den ved hjælp af andre metoder kan finde frem til en mere helstøbt analyse.

UddannelserBasis - Humanistisk Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jan. 2005
VejledereIb Poulsen

Emneord

 • Wetherell
 • CNN
 • diskursteori
 • diskurspsykologi
 • Laclau
 • Mouffe
 • Potter
 • Hugo Chavez
 • diskursanalyse
 • Fairclough
 • Foucault
 • socialkonstruktivisme