Kritik i arbejde - i et sygeplejefagligt perspektiv

Elisabeth Retz Wessberg, Julie Raun, Kasper Birck Reckweg, Mads Schicker Hartnack & Søren Salling Weber

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Projektet har til formål at undersøge danske regionsansatte sygeplejerskers kritik af deres arbejdsliv. Det empiriske fundament udgøres af interviews og observationer af en kirurgisk afdeling på Rigshospitalet i København, ligeledes med interviews med sygeplejerskernes tillidsrepræsentanter. Der foretages en tematisk analyse ved brug af forskellige begreber inden for kritisk teori og arbejdslivsforskning. Det er i projektet blevet konkluderet, at sygeplejerskernes arbejdsliv resulterer i omfattende negative erfaringer som følge af konstante forandringer og et højt produktivitetspres. Sygeplejerskerne oplever generelt store vanskeligheder, når de forsøger at påvirke de formelle og strukturelle begrænsninger ved deres arbejdsrytme, hvorfor sygeplejerskernes formulerede kritik må betragtes som en campingpladskritik: En kritik uden noget forandringspotentiale ift. de grundlæggende strukturer, som kritikken udspringer af. Slutteligt diskuteres arbejdspladsens funktion som en arena for udvikling af demokrati og bæredygtighed. Projektet konkluderer, at arbejdspladsen udgør en offentlig platform for social forandring. Sygeplejerskernes kritiske orienteringers potentiale for samfundsmæssig forandring forudsætter imidlertid et større spillerum i sygeplejerskers arbejdsliv, end hvad der er tilfældet i dag. The project examines Danish nurses’ critique of their work life in Danish public hospitals. The empirical foundation consists of interviews and observations from a surgical department at Rigshospitalet in Copenhagen as well as interviews with the nurses’ employee representatives. With a vantage point in critical theory, a thematic analysis is conducted utilizing a variety of concepts within critical and work life theory. In summary, the nurses’ work life results in extensive negative experiences in the stretching between constant changes and high efficiency demands. However, they experience great difficulty when trying to influence the formal and structural constraints of their work-rhythm. The critique expressed by the nurses is therefore characterized as a camping site critique: a critique with no potential of changing the structures from which the critique arises. Consequently, the workplace is shortly discussed as a domain for development of democracy and sustainability. The project concludes that the work place is in fact a central public domain for societal development. However, there is not enough room for change for the nurses to create a sustainable and democratic work life.

UddannelserArbejdslivsstudier, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato27 jan. 2014
VejledereAgnete Meldgaard Hansen

Emneord

 • Arbejde
 • Kritik
 • sygeplejerske
 • Bauman
 • Aagaard
 • demokrati
 • faglighed
 • indflydelse
 • Kurt Aagaard Nielsen
 • bæredygtighed
 • arbejdsliv
 • rigshospitalet
 • Helge Hvid
 • social orientering