Kristen fundamentalisme i Danmark

Jesper W Toft, Maria Bamberger, Andreas Westergaard, Nina Sommer & Maria Lindhardt

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Med et ønske om at undersøge hvorvidt der kan spores en fundamentalisme indenfor kristendommen i Danmark, har vi valgt at tage udgangspunkt i Indre Mission. Endvidere søger vi at kortlægge hvilke aspekter, der kan udledes som værende afgørende i bevægelsens beskyttelse mod fuldkommen opløsning. Projektet tager udgangspunkt i tre interview udarbejdet med inspiration fra Steinar Kvales teori om det kvalitative forskningsinterview. I udformningen af en selvstændig analysemodel er der, i hovedtræk, valgt et konstruktionistisk perspektiv med inddragelse af positionerings- samt narrativitetsteori. Modellen bygger på en diskursteoretisk tilgang. Ydermere inddrages Heideggers ”værensbegreb” i en filosofisk diskussion med analysens delkonklusion for at tildele projektet et bredere og, til dels, mere sammensat perspektiv.

UddannelserBasis - Humanistisk Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2005
VejledereLars Petersen

Emneord

  • Fundamentalisme
  • Heidegger
  • Konstruktionisme
  • Narrativitetsteori
  • Steinar Kvale