Krigen, der aldrig kom

Tine Færch Jørgensen, Johanne Kure, Thomas Porsager & Bjarke Bruun Petersen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Studiebeskrivelse - Krigen, der aldrig kom - en undersøgelse af nationalidentitetens indflydelse på Kinas forhold til Taiwan. I perioden 2000-2012 har det anspændte forhold mellem Kina og Taiwan gennemgået en nedtrapning, der har ført til umiddelbart fredelige forhold præget af økonomisk og kulturel integration på tværs af strædet. Dette står i modsætning til spådomme fra starten af årtusindet, hvor forholdet blev betragtet som værende nær en væbnet konflikt. I dag præges den Beijings politik overfor naboen af forsoning. Denne uventede udvikling i forholdet kan forklares ud fra militær magtbalance og økonomisk interdependens, men der kan også tilføjes en årsag som kinesisk nationalidentitet som baggrund for fred. En sådan immateriel faktor kan påvises, men synes ikke at udelukke de traditionelle forklaringer. Abstract - The war that did not happen - a study of the influence of national identity on Chinas relations with Taiwan. From 2000-2012 the strained relationship between China and Taiwan have gone through a phasing out leading to peaceful conditions characterized by economic and cultural integration across the strait. This development is contrary to predictions made at the beginning of the millennia in which the relationship was thought to be on the verge of armed conflict. Today the politics from Beijing towards their neighbor is characterized by reconciliation. This unexpected development in the relationship can be explained by military balance of power and economic interdependence, but it is also possible to add the Chinese national identity as a cause of peace. Such a non-material cause can be detected, but it does not seem to exclude more traditional explanations.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato19 jun. 2012
VejledereSteen Bergendorff

Emneord

  • Nationalidentitet
  • Konstruktivisme
  • Neorealisme
  • Kina
  • Taiwan
  • Neoliberalisme
  • Benedict Anderson
  • Udenrigspolitik